Friday, November 18, 2016

black money -black ink

அக்கவுண்ட் இல்லாதவர்களுக்கு தானே ரூபாய் மாற்றுவதற்கு மை வைக்கப்படுகிறது...?
அரசாங்கம் தனக்கு அக்கவுண்ட் இல்லை என்று பணம் மாற்ற வருபவர்களுக்கு தகுந்த ஆவணங்களுடன் உடனடியாக ஜன்தன் யோஜனா திட்டத்தின் அடிப்படையில் வங்கி கணக்கு தொடங்கி அதில் கணக்கு வைத்து அதிலிருந்து உடனடியாக பணமெடுக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும்...
இதன் மூலம் ஏற்படும் நன்மைகள் :-
1) மை வைக்கவும் வேண்டாம்...
2) ஜன்தன் யோஜனா திட்டத்தின் மூலம் இப்போதிருப்பதை விட அதிக வங்கி கணக்குகள் தொடங்கப்படும்...
3) கருப்பு பணஅரசியல்வாதிகள், கருப்பு பண முதலைகள், அப்பாவி மக்களை பயன்படுத்தி பணத்தை மாற்ற முயற்சி செய்பவர்களுக்கு இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களை குறைக்கலாம்...
செய்யுமா அரசாங்கம்?

Sunday, November 13, 2016

Tips for old money demonetization

 1. Use hundles
 2. buy gold jewels
 3. buy gold jewels loan
 4. Use online banking
 5. Use Mobile banking
 6.  Use debit/credit card to buy things
 7.  Use online ticket bookings & payments to reduce money transaction

Monday, October 31, 2016

RTI/RTE FAQ

steps taken for Social Problems - new sample rti questions

Justice:
can any lawyer can give opinion for judge order?


Secretariat:
 1. How many govt offices run in rental buildings?
 2. How many govt unused damaged/new buildings?
 3. How many govt unused damaged Vehicles?
 4. How many govt offices have and have not staff canteen and staff recreation area?
 5. How many govt offices have and have not staff  quarters and vehicle parking areas?
 6. How many govt offices have and have not websites and emails?
 7. How many govt staff have and have not blog and emails?
 8. How many govt offices have and have not legal officers to handle office courtcases?

Education (DSE):
 1. How much amount expensed for last 5 years to all teaching staff counselling?
 2. How much amount expensed for last 5 years to all teaching staff training's?
 3. How many govt staff/teacher have in complaints, courtcases, fine, criminal actions, audit pendings department actions etc?


Examination (DGE):
 1. What are the steps taken for duplicate marksheet and certificate guineness and actions done?
 2. What are the steps taken to students to avoid marksheets missing? 
 3. In which year difference to change staff exam remunerations?
 4. How much spend for last 5 years to camera survelaince, answer papers transportation, generator, fire service, drinking water, Electricity, computerisation in exam valuation camps ?
 5. How many offices have and have not accountant /cashier to collect & remit all types of examinations fees to avoid misuse of cash handling?
 6. How many offices have and have not own godown for storage of stationary and scraps?

Universities:
 1. How much amount refunded for yearly discontinued students?
 2. How much amount refunded for yearly discontinued students?

Corporation:
 1. How many times a social cleaners can clean a street?
 2. How many times a month dust bin in public residential area was cleaned?
 3. How many received and actioned to remove / clear dust bin in public residential area? 
 4. In How many places dustbin was placed in private party lands?
 5. How much distance between dustbin was placed 
 6. What are the steps taken for save trees & rivers 
 7.  What are the steps taken for drinking glasses a Wash on hot Water n ta stalls & hotels
 8. In which year difference to change Professional tax slabs
 9. Please give the name and designations of the officials responsible for ensuring that the toilets  is operated and maintained properly.
   

PWD:
 1. How many govt staff  quarters have been built and modified as multi-storage buildings?
 2. How many govt staff  quarters have been not modified as multi-storage buildings for more than 60 years and 100years?
 3. How many lakes are destroyed and govt offices / staff  quarters & realestated by Tamilnadu Housing Board?
 4. why no subsidy for electric bikes?

Tuesday, May 10, 2016

drawbacks of legins

  1. They’re poor contenders for embellishment. 

  1. The tight pants apparently restrict the amount of air flow to the vagina, resulting in a sort of "Green House Gas" effect. That increased heat dries womens natural moisture.

   Lots of pairs are secretly see-through.

   You will look awkwardly pantsless if you wear them in “nude.”

   Unless you are super slim they can add pounds to every area they touch and are completely unforgiving if you have any lumps and bumps!

   * Women with a short stature and a low slung bottom will do little to flatter their figure if they wear leggings in any shape or form!

   * Large calves and chunky ankles will be exaggerated by leggings.

   * They were originally designed as a comfortable alternative for exercising and this is the only place they should ever be worn!

   lead to reproductive damage and other unintended health and hygiene consequences 

    

    

   

   

   

Wednesday, April 27, 2016

new blogs

http://sivakumar-cv.blogspot.in/
http://deoceo.blogspot.in/
http://staff-teachers-students.blogspot.in/
http://cinema-movies-actress.blogspot.in/
http://associationsdirectory.blogspot.in/
http://indiansportsgames.blogspot.in/
http://it-software-companies.blogspot.in/

http://cinema-actress-amalapaul.blogspot.in/
http://actress-taman-topshe.blogspot.in/
http://credit-remortgage-debitconsolidation.blogspot.in/
http://ooty-kodaikanal-kerala-holidays.blogspot.in/

top 10 adsense earners in tamilnadu

Name: Srinivas Tamada Location: Chennai, India but now is in USA Blog: http://www.9lessons.info Blog Niche: Ajax, PHP, Web Design. ...

Labels

Abbreviations Acting choices actress-actors addons ads adsense drawbacks advantages advantages of chennai Advantages of Links directory advantages of plastic cheppal stand advices affiliates all ads amazon android articles asp ASP dot Net design issues astrolgy autobiography automobile avoid hacking avoid snake bite backgrounds banners BCS Best category for best collections best PPT Presentations best things biodata blog Blog Advertising blog stats blogger blogger drawbacks blogs Browser errors Browser Issues bus ticketing machines business business loss Business Plan Business rental business wise drawbacks Buying Expired Domains capgemini Car buying tips certified professional cheat frauds Cinema industry cities clients Closed IT/Software companies closed websites codings Commented topics of my blog comments companies Construction contacts Copyright creativity Credit Card Prefix Numbers css CSS drawbacks CSS elements combination CSS errors css ID rules css limitations css links css selectors Cute babies cv demonetization design category disclaim DNS error Documentation domain drawbacks Drawbacks in Madurai bus stand drawbacks of legins drawbacks of strike drawbacks_others duty education electronics emails embedded empty post emptyland Error Code and Message eshop Extra expenses Face detection apps use family FAQ FENG OFFICE finance loans firecrackers firewall nonblockable sites food For sales Free fresh content friends fun general - new - temp GHS girls google google Ads Google Adsense Revenue Sharing Sites government GPS merits graphicsbg Green earth Hacking Methods hand held machines handicapped reservation header wordings health Helpful Slogams HM home shifting how to avoid social media spam HTML html encoder HTML5 website layout IBM IDEA IE IE problems india infosys internet Internet/Social Media Marketing interview questions ISBN IT hardware products for rental IT Hardware-software ja jallikattu javascripts job job analysis joomla KSRTC kvic links links_background verification websites links_blogs Links_certifications links_different websites links_letterwise Links_mobile websites Links_My Designs links_my SMM links_other states Links_Product_brand websites links_Reciprocal Links links_SEO/SEM links_Tamilnadu links_tenders links_tools links_UI design links_use for all* list list of industrial estate list of IT parks list of toll free numbers M2M Madurai Madurai 2020 Mail box folder maintenance Malayalam Malayalam movie my reviews manjula miss Manufacturing Industries marketing marketing ideas me at divisional sports MNC site bugs mobile monthly extra Multiple options in codings my my achievements my achivements My advt - ads My all ads My best collections my best ideas my comments My cousin's post in FB My donations my friends with actor actress My Google dashboard My horoscope my linkedin profile My online interview My Portfolio my posts links My questions my SEO experience my social media profiles my stack overflow profiles My Stackoverflow site answers My works Names nested html Netscape Navigator new blogs New build house for sale New Concepts news online earnings online generators online scams open office drawbacks Open source Opera orkut drawbacks Others view our grandparents Our ID and Numbers outsource statistics own ideas own ideas_aboutme own views page pixel collapse when scrolling in firefox Page Speed Performance parallax scrolling websites Partners Personals photos Photos - art Photos_actress photos_screenshots PHP plans Plots for sale poems policy Pollution Facts powercut Powerpoint press release Problems and solutions - ATM Problems and solutions - Education Problems and solutions - Hardware Problems and solutions - Mobilephones Problems and solutions - NGO Problems and solutions - Software Problems and solutions - Website problems in browsing center/internet cafe Products programmers problems programs proxy software Quality guidelines Rajamani realesate reasons for power shortage Recent comments relatives relatives business resume RS 232 dotmatrix printers rti sales SBI search engine search type websites security Security Alert regarding Serious CMS Attack SEM portfolio SEO Difficulty SEO for blogs SEO portfolio SEO tools SEO-SMM-ORM Plan SEO/SEM sil ads Site Tags siteworth slogans SMS benefits Social Interest - public use social media marketing Social Media Optimization social media widgets softland-palmtec software errors Software Testing Softwares solairaja sports SQL SQL queries stars statistics stop software patents tablet Grip and interaction Tamil - Tamilar - Tamilnadu TATA TCS technicals Technology tenders Testing Tips text magics Thanks Things to do before you die in India Things to Watch in 2014 thirumalai Tips Tips - Buseness tips Tips - Health tips Tips - life tips tips for demo video preparation Tips for doing SEO/SMM Tips for Good-Employee Tips for HR Tips for old money top 10 adsense earners in tamilnadu tours Travels TV UI Certifications Q & A UI design useful best software latest versions Useful websites for HTML Developer videos visa vista icons w3c standards wallpapers ways to find a job Web design Web design and developments Web developments Web Services web UI design shapes webhosting Website Features website templates Widgets collections Yahoo சுயசரிதம்

:: Useful web links List