Friday, January 02, 2015

My relative's article

இன்று என் சித்தியின் பிறந்த நாள்.
தாயின் தங்கை.
என்னை வளர்த்து இன்னிலைக்குயர்த்திய என் இன்னொரு தாய்.
மல்லிகா அவர் இயற்பெயர்.
விவேகானந்தனும் காந்தியும் தன்னைக் கவர்ந்தமையால் இரண்டையும் இணைத்து விவேகா எனத் தன்பெயர் மாற்றிக்கொண்டவர்.
தலைமைச் செயலகத் தோழர்களுக்கு அவர் என்றும் விவேகா. அன்புடன்பிறந்தோர்க்கு அவர் இன்றும் மல்லிகா.
ஒவ்வோராண்டும் புத்தாண்டு பிறப்பதற்காய் டிசம்பர் 31 அன்று இரவு 12 மணிவரை விழித்திருக்கும் உலகம்.
நானும் விழித்திருப்பேன். 12மணி தாண்டியதும் சித்திக்குத் தொலைபேசி பிறந்தநாள் வாழ்த்துசொல்ல.
சித்தியும் விழித்திருப்பார். தன் பிறந்தநாளை உலகமே வாணவேடிக்கைகள் இட்டுக் கொண்டாடுவதைப் பார்ப்பதற்காய். எங்கள் வாழ்த்துக்களைக் கேட்பதற்காய்.
இந்த ஆண்டும் உலகம் விழித்திருந்தது. மீளாத்துயிலில் ஆழ்ந்துவிட்ட சித்தி விழித்திருக்கவில்லை.
நான் விழித்திருந்தேன் இனி என் செய்வேன் என.
இன்றென் வாழ்வு சித்தி தந்தது.
மனமிடிந்து போன காலகட்டத்தில் பாரதியின் தேடிச்சோறு நிதந்தின்று பாடலை எனக்கெழுதி வேடிக்கை மனிதனல்லடா நீ என மனந்தேற்றி உருவேற்றியவர்.
கணிதம் படித்தால்தான் வேலை கிடைக்கும் என வற்புறுத்திய தந்தையிடம் என் தமிழார்வம் எடுத்துரைத்து நான் தமிழ் படிக்க வாய்ப்பேற்படுத்தித் தந்தவர். படித்து முடியும் வரை தாங்கி நின்றவர்.
சிறுவயதில் சிறுவர் கதைப்புத்தகங்கள் படிக்கக் கற்றுத்தந்தவர். நாளும் ஒரு திருக்குறள் மனனம் செய்யப் பயிற்றுவித்தவர்.
அவ்வகையில் என் தமிழார்வம் இன்றுள நிலைக்கு வித்திட்டவர்.
என்னுயிர்க் காதலி என்னொடு இணைந்திடத் தன் கரம் தந்தவர்.
ஆழ்ந்த இறைபக்தியாளர் எனினும் நானொரு நாத்திகனாய் வளர்ந்தெழ உறுதுணையானவர்.
இன்றிலை அவர்.
இறைநம்பிக்கையாளனாய் இருந்திருந்தால் இறையடி சேர்ந்திருப்பார் என எண்ணி மனமமைவேன். இன்னொரு பிறவி இவர்க்கிலை எனப்பூரித்திருப்பேன்.
இல்லை. என் செய்வேன்?
இதோ அணியமாகிறது என் ஆய்வுக்கட்டுரைத்தொகுப்பு நூல்
கருமை
கவரி
காளமேகம்
இந்நூலை அவர் பொன்னடிகளில் படையலிடுவதைவிட வேறு என்ன செய்துவிட முடியும் என்னால்.
நீ தந்த தமிழ் கொண்டு
நீ தந்த ஆய்வறிவால்
நான் இவ்வுலகு தரும்
இச்சிறுநூலை நின் தாள்தந்தேன்.
தாயே நீயே துணை.
என்னிறை தேர்ந்தெனக்(கு) இன்தமிழ் தந்தனை
தன்னிறை வாழ்வில் தனிச்சுடர் ஆயினை
மின்னொளிர் மல்லிக தாயே விவேகநின்
பொன்னடி போற்றுமிந் நூல்
வேடிக்கை மனிதனைப்போலே நானும் வீழ்ந்துவிடமாட்டேன்.
Unlike · ·

top 10 adsense earners in tamilnadu

Name: Srinivas Tamada Location: Chennai, India but now is in USA Blog: http://www.9lessons.info Blog Niche: Ajax, PHP, Web Design. ...

Labels

Abbreviations Acting choices actress-actors addons ads adsense drawbacks advantages advantages of chennai Advantages of Links directory advantages of plastic cheppal stand advices affiliates all ads amazon android articles asp ASP dot Net design issues astrolgy autobiography automobile avoid hacking avoid snake bite backgrounds banners BCS Best category for best collections best PPT Presentations best things biodata blog Blog Advertising blog stats blogger blogger drawbacks blogs Browser errors Browser Issues bus ticketing machines business business loss Business Plan Business rental business wise drawbacks Buying Expired Domains capgemini Car buying tips certified professional cheat frauds Cinema industry cities clients Closed IT/Software companies closed websites codings Commented topics of my blog comments companies Construction contacts Copyright creativity Credit Card Prefix Numbers css CSS drawbacks CSS elements combination CSS errors css ID rules css limitations css links css selectors Cute babies cv demonetization design category disclaim DNS error Documentation domain drawbacks Drawbacks in Madurai bus stand drawbacks of legins drawbacks of strike drawbacks_others duty education electronics emails embedded empty post emptyland Error Code and Message eshop Extra expenses Face detection apps use family FAQ FENG OFFICE finance loans firecrackers firewall nonblockable sites food For sales Free fresh content friends fun general - new - temp GHS girls google google Ads Google Adsense Revenue Sharing Sites government GPS merits graphicsbg Green earth Hacking Methods hand held machines handicapped reservation header wordings health Helpful Slogams HM home shifting how to avoid social media spam HTML html encoder HTML5 website layout IBM IDEA IE IE problems india infosys internet Internet/Social Media Marketing interview questions ISBN IT hardware products for rental IT Hardware-software ja jallikattu javascripts job job analysis joomla KSRTC kvic links links_background verification websites links_blogs Links_certifications links_different websites links_letterwise Links_mobile websites Links_My Designs links_my SMM links_other states Links_Product_brand websites links_Reciprocal Links links_SEO/SEM links_Tamilnadu links_tenders links_tools links_UI design links_use for all* list list of industrial estate list of IT parks list of toll free numbers M2M Madurai Madurai 2020 Mail box folder maintenance Malayalam Malayalam movie my reviews manjula miss Manufacturing Industries marketing marketing ideas me at divisional sports MNC site bugs mobile monthly extra Multiple options in codings my my achievements my achivements My advt - ads My all ads My best collections my best ideas my comments My cousin's post in FB My donations my friends with actor actress My Google dashboard My horoscope my linkedin profile My online interview My Portfolio my posts links My questions my SEO experience my social media profiles my stack overflow profiles My Stackoverflow site answers My works Names nested html Netscape Navigator new blogs New build house for sale New Concepts news online earnings online generators online scams open office drawbacks Open source Opera orkut drawbacks Others view our grandparents Our ID and Numbers outsource statistics own ideas own ideas_aboutme own views page pixel collapse when scrolling in firefox Page Speed Performance parallax scrolling websites Partners Personals photos Photos - art Photos_actress photos_screenshots PHP plans Plots for sale poems policy Pollution Facts powercut Powerpoint press release Problems and solutions - ATM Problems and solutions - Education Problems and solutions - Hardware Problems and solutions - Mobilephones Problems and solutions - NGO Problems and solutions - Software Problems and solutions - Website problems in browsing center/internet cafe Products programmers problems programs proxy software Quality guidelines Rajamani realesate reasons for power shortage Recent comments relatives relatives business resume RS 232 dotmatrix printers rti sales SBI search engine search type websites security Security Alert regarding Serious CMS Attack SEM portfolio SEO Difficulty SEO for blogs SEO portfolio SEO tools SEO-SMM-ORM Plan SEO/SEM sil ads Site Tags siteworth slogans SMS benefits Social Interest - public use social media marketing Social Media Optimization social media widgets softland-palmtec software errors Software Testing Softwares solairaja sports SQL SQL queries stars statistics stop software patents tablet Grip and interaction Tamil - Tamilar - Tamilnadu TATA TCS technicals Technology tenders Testing Tips text magics Thanks Things to do before you die in India Things to Watch in 2014 thirumalai Tips Tips - Buseness tips Tips - Health tips Tips - life tips tips for demo video preparation Tips for doing SEO/SMM Tips for Good-Employee Tips for HR Tips for old money top 10 adsense earners in tamilnadu tours Travels TV UI Certifications Q & A UI design useful best software latest versions Useful websites for HTML Developer videos visa vista icons w3c standards wallpapers ways to find a job Web design Web design and developments Web developments Web Services web UI design shapes webhosting Website Features website templates Widgets collections Yahoo சுயசரிதம்

:: Useful web links List